G. Alpine Rasenvegetation

G.29. Alpine Kalkgesteinsrasen (Elyno-Seslerietea; K Elyn.-Sesl.)

Alp.-subalp. Blaugrasrasen (Seslerietalia variae; O Sesl.)

Blaugrasrasen (Seslerion variae; V Sesl.)

Rostseggenrasen (Caricion ferrugineae; V Car. ferr.)

Nacktriedrasen (Elynetalia myosuroides; O Elyn.)

Nacktriedrasen (Elynion myosuroides; V Elyn.)