A. Süßwasser-, Quellflur- und Röhrichtvegetation

A.5. Quellfluren (Montio-Cardaminetea; K Mont.-Card.)

Quellfluren (Montio-Cardaminetalia; O Mont.-Card.)

Silikat-Quellfluren (Cardamino-Montion; V Card.-Mont.)

Kalk-Quellfluren (Cratoneurion commutati; V Craton.)