Buchengewächse - Fagaceae

Fagus / Buche

Rotbuche / Fagus sylvatica

Kastanie / Castanea

Esskastanie / Castanea sativa

Eiche / Quercus

Trauben-Eiche, Stein-Eiche, Winter-Eiche / Quercus petraea

Rot-Eiche / Quercus rubra

Zerr-Eiche / Quercus cerris